Monitoring obiektów

Elektroniczne i wizyjne systemy zdalnego monitorowania obiektów.

Na czym polega monitoring oraz do kogo jest kierowany:

Usługa monitoringu elektronicznego wraz z interwencjami grup interwencyjnych polega na całodobowym dozorowaniu obiektów które są wyposażone w system alarmowy przez pracowników stacji monitoringu. Gdy jeden z zainstalowanych w chronionym obiekcie czujników wykryje anomalię , sygnał alarmowy jest wysyłany do dyżurujących pracowników. Pracownicy stacji monitorującej na podstawie odebranych sygnałów z chronionego obiektu podejmują dalsze działania zgodnie z obowiązującymi procedurami bezpieczeństwa, w tym o natychmiastowym wysłaniu grupy interwencyjnej która sprawdzi obiekt i w razie wystąpienia takiej potrzeby zabezpieczy go do czasu przyjazdu właściciela. Grupy interwencyjne docierają do chronionego obiektu w czasie od 5 do 15 min.

Usługa monitoringu jest rozwiązaniem przeznaczonym do każdego typu obiektów, od domków jednorodzinnych, terenów działkowych, mieszkań do biur, magazynów czy obiektów handlowych.