Ochrona fizyczna

Usługi fizycznej ochrony i zabezpieczenia obiektów oraz imprez masowych.

1. Na czym polega ochrona fizyczna i do kogo jest kierowana:

Ochrona fizyczna jest dedykowana do każdego rodzaju obiektu w którym wymagana jest fizyczna obecność pracowników ochrony. Pracownicy ochrony Red Point Security oddelegowani do służby w chronionych obiektach posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie poparte licznymi szkoleniami oraz uzyskanymi certyfikatami. Dodatkowo każdy pracownik przechodzi wewnętrzne szkolenie z zakresu procedur obowiązujących w danym obiekcie jak i zakresu obowiązków powierzonych przez klienta. Wszyscy pracownicy ochrony fizycznej zatrudnieni w Red Point Security posiadają licencję wydaną przez MSWiA ( wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony ).

Pracownicy ochrony fizycznej mogą być do dyspozycji klienta przez całą dobę lub tylko w wyznaczonych godzinach ( np. w godzinach pracy chronionej placówki ).

Zakres świadczonych usług jest każdorazowo uzgadniany z klientem na podstawie specyfiki chronionego obiektu oraz indywidualnych preferencji dotyczących doboru personelu. Pracownicy odbywający służbę na terenie chronionego obiektu w zależności od potrzeb mogą być wyposażeni w broń palną oraz środki przymusu bezpośredniego. Dodatkowym wsparciem w sytuacji zagrożenia są mobilne grupy interwencyjne pozostające w stałej łączności z centrum monitoringu które może wysłać dodatkowych pracowników do każdego z ochranianych obiektów.

Ochrona fizyczna powierzchni biurowych, handlowych, obiektów przemysłowych, sektora finansowego ( banki, firmy ubezpieczeniowe ).

Ochrona fizyczna placówek dyplomatycznych i konsularnych. Ochrona osobista pracowników dyplomatycznych.

Zapewniamy bezpieczeństwo instytucjom działającym na rzecz dobra użyteczności publicznej, pełniącym funkcje: kulturalne, oświatowe, sądownictwo, służba zdrowia, jednostki wojskowe i inne zaufania publicznego.

Zapewnienie bezpieczeństwa imprez masowych i zgromadzeń. Zapewniamy bezpieczeństwo przebiegu imprez oraz zabezpieczenie medyczne.