Wideo nadzór i detekcja

Na czym polega monitoring wizyjny i do kogo jest kierowany:

Usługa monitoringu wizyjnego polega na instalacji systemu kamer przemysłowych z dostępem do sieci Internet na terenie chronionego obiektu. Obraz z kamer w zależności od wybranego przez klienta rozwiązania, przesyłany jest na żywo do stacji monitorującej Red Point Security przez całą dobę lub umożliwia podgląd sytuacji w obiekcie w chwili otrzymania sygnału przez stację monitorującą o wystąpieniu alarmu. Klient ma również możliwość zlecenia „wirtualnego patrolu” monitorowanego obiektu. Polega on na sprawdzaniu stanu chronionego obiektu przez pracownika stacji monitorującej kilka razy na dobę. Obraz z wszystkich kamer jest nieustannie nagrywany na lokalne nośniki danych oraz przesyłany w celu archiwizacji do centrum danych Red Point Security. Zapisy z kamer są przechowywane w celach bezpieczeństwa do dwunastu miesięcy.

Zastosowanie nowoczesnych rozwiązań umożliwia również maksymalne zautomatyzowanie procesu nadzoru. Zaimplementowanie na terenie chronionego obiektu analityki obrazu pozwala na ograniczenie przesyłu ilości zdarzeń które muszą zostać przeanalizowane przez pracownika stacji monitorowania jedynie do realnych naruszeń strefy chronionej.

Rozwiązanie to jest zalecane wszystkim klientom dla których bezpieczeństwo jest wartością nadrzędną. System monitoringu zdalnego może zostać zainstalowany w każdym rodzaju obiektu od obiektów prywatnych poprzez małe i średnie firmy do dużych przedsiębiorstw i instytucji.

Zapewniamy całodobowy monitoring elektroniczny obiektów.

W naszym centrum operacyjnym pracownicy przez całą dobę monitorują podległe nam obiekty dzięki rozbudowanemu systemowi kamer przemysłowych.