Ponieważ niezmiennie staramy się podnosić nasze kwalifikacje, pierwsza edycja szkolenia z zakresu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy za nami. Kurs KPP ukończyli pracownicy załogi interwencyjnej, zdając egzamin państwowy uzyskali tytuł Ratownika. Docelowo chcemy aby wszystkie patrole interwencyjne składały się przynajmniej z jednego pracownika z uprawnieniami ratownika KPP.