Patrole interwencyjne

Na terenie województwa Łódzkiego świadczymy usługi za zakresu monitorowania obiektów wraz z przyjazdami grup interwencyjnych. W związku z tym jesteśmy zobligowania do utrzymywania na terenie województwa, patroli interwencyjnych podlegających dyspozytorowi Stacji Monitorowania Alarmów Red Point Security.
Nasze patrole interwencyjne składające się z dwóch uzbrojonych w broń palną bojową kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej. Lokalizacja patroli zapewnia maksymalnie krótki czas przybycia do chronionego obiektu w przypadku zagrożenia zdrowia i życia ludzkiego oraz chronionego mienia.

Od stycznia 2022 roku jako pierwsza firma w kraju wprowadziliśmy obowiązkowe szkolenie KPP ( Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy ) dla wszystkich pracowników patroli intewencyjnych.

Również jako nieliczni na rynku wymagamy od pracowników ochrony pełniących służby w patrolach interwencyjnych zdawania corocznego wewnętrznego egzaminu obejmującego takie zagadnienia jak strzelanie z broni krótkiej, znajomość przepisów i ustaw o ochronie mienia oraz broni i amunicji czy udzialanie pierwszej pomocy poszkodowanym.